Benoeming Mgr. dr. J. Hendriks tot bisschop-coadjutor, opvolger van bisschop J. Punt

Mgr. Hendriks

Vandaag, zaterdag 22 december 2018 om 12.00 uur, is in Rome bekend gemaakt dat Paus Franciscus Mgr. Hendriks heeft benoemd tot bisschop-coadjutor. Sinds 10 december 2011 is Mgr. Hendriks hulp­bis­schop en vicaris-generaal van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Door deze benoeming heeft de paus de hulpbisschop recht van opvolging verleend.

De bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. dr. Jozef M. Punt worstelt al wat langer met zijn gezondheid en heeft al enige tijd geleden een verzoek om een coadjutor aan de paus voorgelegd. Op 10 januari 2021 hoopt Mgr. Punt 75 jaar te worden en dat is de canonieke leeftijd waarop hij zijn ontslag aan de paus zal aanbieden. De paus heeft Mgr. Hendriks dus nu als opvolger en nieuwe bisschop van Haarlem-Amsterdam aangewezen waardoor het bisdom naar dat moment kan toegroeien.