Aswoensdagviering | Adelbertuskerk en Mariakerk

Op Aswoensdag tekent de priester bij alle gelovigen een askruisje op het voorhoofd met de as van de palmtakjes van vorig jaar. Het kruisje verwijst naar de vergankelijkheid van ons menselijk bestaan.

Dit Aswoensdagritueel markeert de eerste dag van veertig dagen naar Pasen. In deze periode, die de Vastentijd wordt genoemd, kunnen we de kans aangrijpen om ons te bezinnen door bijvoorbeeld te bidden, te mediteren, tot inkeer te komen en te vasten.
Vasten heeft niet alleen met eten te maken maar ook met jezelf begrenzen in de chaos van het hedendaagse consumptieaanbod, Social Media-gebruik, mobiele telefoon, ballast overboord gooien, enz……
Daarin kunnen we elkaar steunen om het vol te houden.

In de Adelbertuskerk kwamen in de Aswoensdagviering 10 kinderen pastoor George helpen met het symbolisch aansteken van het palmtakje.

In het evangelie van deze viering staat:

Mt 6,16-18
Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen, zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen, maar als gij vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader, die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden!”

Bij de Mariakerk werd ook dit jaar traditiegetrouw op Aswoensdag een pannenkoekenmaaltijd gehouden. Vanaf half vijf druppelden veel vrijwilligers en parochianen binnen; jong en oud zorgden met veel plezier voor koffie, thee, tafel dekken en voor het klaarmaken van de kerk voor de viering daarna. Ongeveer 50 mensen verzamelden zich in het parochiecentrum, parochianen, opa’s, oma’s, vaders en moeders en kinderen.

De bijdrage voor de pannenkoeken was bestemd voor Vastenactie. Het thema werd kort toegelicht. “Werken aan je toekomst” en met name voor praktijk onderwijs voor tieners en jongvolwassenen. Tijdens het eten werd al voorbereid op de viering en kon ieder op een eigen masker aangegeven wat in het afgelopen jaar niet goed is gegaan.
Tijdens de viering werden de maskers afgezet want baden we: “Goede God en Vader, leer ons inzien dat leven zonder masker het makkelijker maakt om anderen te leren kennen. Maak ons hart groot en vrij ……”