Aswoensdag vieren

Aswoensdag, 17 februari, is de eerste dag van de Veertigdagentijd. Op deze dag beginnen wij de weg van het vasten. Deze weg duurt veertig dagen en leidt ons naar de vreugde van het Pasen van de Heer.
Het stof op onze hoofden brengt ons terug naar de aarde, en herinnert ons eraan dat we van de aarde komen en naar de aarde zullen terugkeren. We zijn dus zwak, broos, sterfelijk.

Vasten

Het vasten waar we toe uitgenodigd worden is niet lichamelijk
bedoeld, maar het is de innerlijke zuivering die de mens reinigt van de vervuiling door de zonde en het kwaad. Deze ontzeggingen bevrijden ons van de slavernij van het eigen ik; en het maakt aandachtiger en meer bereid tot luisteren naar God. Om deze reden worden het vasten en de andere praktijken van de Veertig­dagentijd door de christelijke traditie beschouwd als geestelijke “wapenen” om het kwaad te bestrijden.

Bijbels gebruik

Op Aswoensdag zet de priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. De corona-epidemie maakt dat we dit jaar deze liturgische handeling veilig gestalte moeten geven. Dit jaar hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat de priester niet het Askruisje aanbrengt op het voorhoofd, maar er zal een verstrooiing van as op het hoofd plaatsvinden.
Dit is de oudste vorm in de chris­te­lijke traditie, gebaseerd op Bijbelse gebruiken.

Op Aswoensdag 17 februari zijn er 2 vieringen in onze parochie.
In de Engelmunduskerk en de Adelbertuskerk; allebei om 19.00 uur.

Alleen na reserve­ring vooraf kunt u deze vieringen bezoeken.
Reserveren voor de Aswoensdagviering per e-mail parochiesecretariaat@parochiefranciscus.net of via tel.nr. 023- 583 57 85 tussen 09.30-12.00 u.

(Op woensdag 17 februari is er ’s ochtends géén viering in de Adelbertus­kerk.)