Aantal aanwezigen bij vieringen én bij uitvaarten

Met de persconferentie van afgelopen dinsdag is het weer duidelijk hoe voorzichtig we moeten zijn met het toelaten van het aantal kerkgangers in onze kerken. Er zijn een aantal vrijwilligers die hun ongerustheid geuit hebben rondom de mogelijke drukte. Daarom proberen wij toch het aantal kerkgangers te beperken tot 40 personen per viering. Dit geldt ook voor de uitvaarten.

Nog steeds moeten de aanwezigen op anderhalve meter van elkaar afzitten. En voor de zondagvieringen blijft aanmelden verplicht. Heeft u vragen hieromtrent dan kunt u contact opnemen met het Parochiesecretariaat: 023-583 57 85.