Aanmelden vieringen oktober tot 15 november

In de maand oktober tot 15 november kunnen nog maar steeds 30 deelnemers bij een viering in onze kerken aanwezig zijn.

U kunt zich iedere week tot vrijdagmorgen 10.00 uur opgeven en inschrijven voor de viering van dat weekend. U kunt zich voor slechts één viering op één locatie aanmelden.

U kunt dit doen bij het Parochiesecretariaat per e-mail parochiesecretariaat@parochiefranciscus.net of per telefoon: 023 – 583 57 85. Geef uw naam op, met hoe­­­veel personen u komt en in welke kerk u mee wilt vieren. De volgorde van ontvangst van de e-mail bepaalt of er plaats voor u is.

Elke parochiaan die zich aanmeldt krijgt antwoord per e-mail of direct per telefoon. Het secretariaat zal op vrijdagochtend aanwezigheidslijsten maken en aan de betreffende kerken zenden.

Het Pastoraal Team en het Parochiebestuur