Bisschop-coadjutor Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks 40 jaar priester

Vrijdag 27 september was er om 15.00 uur een feestelijke Eucharistieviering in de grote kapel van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo om het 40-jarig priesterschap van Mgr. Hendriks te vieren.
Samen met een groot aantal priesters uit het Bisdom Haarlem-Amsterdam concelebreerde pastoor George deze feestelijke viering.

’s Ochtends was er een symposium over parochievernieuwing voor priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten en geïn­te­res­seerde leken.
Het R.K. Alpha­cen­trum presenteerde een nieuwe catechetische DVD over de Eucha­ris­tie en de biecht.
De afgevaardigde van het bestuur van onze parochie, secretaris de heer P. Kortenoeven-Klasen, was hier aanwezig om inspiratie op te doen.

Aan het eind van de Mis bood Leo Fijen het boek “Doe maar wat Hij u zeggen zal” aan. Na de Mis was er een drukbezochte receptie en daarnaast voor de priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten, familie en medewerkers van het bisdom die daaraan wensten deel te nemen een maaltijd.

Wij wensen Mgr. Hendriks alle zegen toe!