Mgr. Punt 25 jaar bisschop

Op woens­dag 1 juli 2020 om 16.00 uur is er een gezongen Vespers in de St. Bavo Kathedraal te Haarlem om het 25-jarig jubileumfeest van Mgr. Punt te vieren.

Wij feliciteren Mgr. Punt van harte met dit jubileum en wensen hem Gods zegen toe.

Aangezien het aantal personen dat aanwe­zig kan zijn bij een vie­ring dan nog altijd beperkt is, is aanmel­ding hier­voor nood­za­ke­lijk. U kunt zich aanmel­den op rkhaarlem.nl. Uite­raard zal de vie­ring ook te volgen zijn via Ka­the­draal-TV.

Op Sacramentsdag heeft Leo Feijen voor de KRO een geloofsgesprek gehouden met Mgr. Punt. In dit gesprek blikt Mgr. Punt terug op zijn tijd als bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam.
Hier kunt u dat geloofsgesprek nog een keer bekijken/beluisteren.

Foto: Wim Koopman